Meditácia na 28.09.2017

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 7-9

ROZNE VÝPOVEDE O JEŽIŠOVI

separator.png

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

 

YT | GTV