Meditácia na 02.10.2017

Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období | Mt 18, 1-5. 10 | Svätých anjelov strážcov (spomienka) 

NIE JE DIEŤA AKO DIEŤA

separator.png

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ - viac k dnešnej téme evanjelia sa dozviete tu: D E T I

 
❀ Anjel Boží, strážca môj, prosím Ťa, vždy pri mne stoj.
Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli, viedol život Bohu milý a tak Tebou chránený bol raz v nebi spasený.
 

herbar_myslienok_7._julia_kubicova.jpg

 YT | GTV