Meditácia na 03.10.2017

Utorok 26. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 51-56

POVOLANIA - VÁŽIŤ SI ICH

separator.png

sutaz_evanjelizacia.eu.jpg

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. | POVOLANIE

 

YT | GTV