Meditácia na 06.10.2017

Piatok 26. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 13-16

POHŔDANIE JE BOLESŤ

separator.png

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ ...priatelia, ešte stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže o kresťanský román.

 

YT | GTV