Meditácia na 24.10.2017

Utorok 29. týždňa v Cezročnom období | Lk 12, 35-38

UMENIE ŽIŤ

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. ...viac k dnešnej téme evanjelia sa dozviete tu: Ž I V O T

 

YT | GTV