Meditácia na 31.10.2017

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období | Lk 13, 18-21

TÚŽBA ZÍSKAŤ BOŽIE KRÁĽOVSTVO

separator.png

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

 

YT | GTV