Meditácia na 12.12.2017

Utorok po 2. adventnej nedeli | Mt 18, 12-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

meditacie_ls.jpg

Motivácia k zamysleniu nad sebou

Aká je moja hodnota? Včera sme počuli o odvahe mužov, ktorí spustili ochrnutého priamo pred Ježiša, keďže sa k nemu nemohli dostať pre zástup. A dnes akoby nás písmo chcelo povzbudiť k odvahe slovami: „Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili“ (Lk18,12-13).

Prečítané podobenstvo vždy dýcha radosťou a vzrušením. Aj keď sme ho počuli už toľkokrát, predsa vždy tak akosi ostaneme nemo stáť. Prečo len nechá celé stádo a ide za tou jedinou? Nuž preto, lebo toto podobenstvo nám hovorí o láske. O láske, ktorou ma miluje Boh. Táto láska je schopná obety, nedá sa odradiť ani mojimi omylmi a vždy mi vychádza v ústrety. Boh je ochotný hľadať ma, keď sa stratím, keď sa vzdialim, ide vždy za mnou a keď ma nájde privinie si ma. Odpustí mi všetky moje pády a poklesky. Moju nerozumnosť a raduje sa z môjho návratu. Boh nechce záhubu nikoho, On chce, aby sme boli všetci spasení.

Ako často sa cítime opustení a stratení. Každý z nás už zažil tento pocit. Práve v takýchto chvíľach nás Boh hľadá najviac. Vie, aké to je byť sám a opustený. Vie, že my ľudia dáme čokoľvek za návrat toho, čo sme stratili tak, ako slepý černošský americký spevák Charles Ray, keď v roku l964 v medickom denníku "Orationes" uverejnil ponuku, že dá 300 000 dolárov za jedno zdravé oko, ktoré by mu pri operácii vsadili miesto jedného z jeho slepých očí. Charles Ray bol ochotný venovať toľké peniaze, len aby mal aspoň jedno zdravé oko. Boh vidí veľmi dobre, ale je ochotný v úvodzovkách obetovať oveľa viac ako len 300 000 dolárov. On nám o niekoľko dní pošle svojho Syna. Dá nám v kus "Seba". A pri tom nemá strach, tak ako pastier , ktorý zanechá stádo oviec, aby našiel tú jednu jedinú. Ale čo my? Sme ochotní nechať sa ním privinúť? Nebudeme od Neho utekať, keď budeme počuť Jeho hlas, ako nás volá? Neschováme sa pred Ním zbabelo ako Adam v raji? Milovaní, ešte máme čas, kým príde a zaklope.

Postavme sa pred zrkadlo vlastnej duše a svedomia a dajme si pravdivú odpoveď na to, ako je to s nami. Vhĺbme sa teraz v chvíľke ticha do svojho vnútra a dajme si pravdivú odpoveď sami pred sebou a pred Bohom. Amen

YT | GTV