Meditácia na 24.12.2017

4. adventná nedeľa | Lk 1, 26-38

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

meditacie_ls.jpg

Zachariášova radosť

- pravým vianočným darom je Ježiš -
Spomínam si, ako som doma, ešte pred tým, ako som sa stal kňazom, o takomto čase balil darčeky pre celú rodinu. Každý sme mali doma zadelenú svoju prácu a tou mojou bolo práve balenie darčekov. Samozrejme darčeky určené pre mňa boli už predtým zabalené, aby som neprišiel o prekvapenie. Tak sa pamätám, že som potom celý večer čakal na moment, kedy si budem môcť prezrieť i ten svoj darček. A keď som našiel pod stromčekom to, po čom som túžil, stále dookola som ďakoval a chválil svoj darček a plánoval som, čo všetko s ním budem robiť. Vždy som sa veľmi tešil na Vianoce.

I dnes sa tešíme spoločne. Očakávame narodenie Božieho Syna a spoločne chceme osláviť toto vyvrcholenie čakania –Adventu. Pretože nás navštívi vychádzajúci z výsosti (porov. Lk 78). O čakaní a radosti z darčekov nám dnes dokonca hovorí i evanjelium. Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, tu naplnený Duchom svätým jasá nad darom, ktorý dostal od Boha. Jasá nad narodením svojho syna. Len si predstavme, aká to musela byť veľká radosť pre starnúceho muža, keď smel prvýkrát pochovať v náručí svojho jednorodeného. A akoby to nestačilo, jeho syn sa má podľa prisľúbenia Boha stať tým, ktorý má predchádzať Spasiteľa. Jeho syn bude tým mužom, ktorý má ľudí pripraviť na príchod Božieho Syna. Započúvajme sa ešte raz do jeho radostných slov: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa...“ (Lk 1,68-69). Zachariášova radosť nad týmto veľkým darom preniká každé jedno slovíčko. V tejto časti hovorí o radostnom narodení Ježiša, ktoré si pripomenieme dnes v noci. Zachariáš sa raduje, že Boh prichádza na svet, aby nás vyslobodil z rúk nepriateľov, aby sme mu mohli bez strachu slúžiť „vo svätosti a spravodlivosti ...po všetky dni nášho života“ (Lk 1,75). A potom sa obracia na svojho syna Jána, možno ho mala vtedy v náručí Anna, jeho matka, možno ho držal sám Zacháriáš a posvätným hlasom hovorí: „...ty chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho pôjdeš pred tvárou Pána a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy...“ (Lk 1,76-78). Zachariáš, rovnako ako my, keď sme boli deťmi, je prekvapený a veľmi vďačný za tak veľký dar. Najprv chváli Boha, ktorý ho obdaroval, a potom sa teší na všetko, čo s týmto darom zažije. A dokonca ide ešte ďalej, lebo ho naplnil Duch Svätý a vďaka tomu spoznáva, že na nás všetkých čaká ešte väčší dar – narodenie Božieho Syna, ktorý : „nás navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a tôni smrti a naše kroky upriami na cestu pokoja“ (Lk 1,79). ...ktorý naše kroky upriami na cestu pokoja...

Toto je, bratia a sestry, pravý dôvod Zachariášovej radosti a aj našej nádeje. Zachariáš predstavuje nás všetkých, ktorí čakáme, každý deň, niekedy i celý život na to, aby nás navštívil Ježiš vychádzajúci z výsosti. Práve on je naším najväčším vianočným darom Boha pre nás. A dnes a každý deň môže byť naším darom pre našich blížnych. Ak by sa my, nám, stalo, že pod stromčekom dnes večer nenájdeme žiaden do papiera zabalený darček, nebojme sa prísť sem, do Božieho chrámu. Pretože tu na nás čaká ten najväčší dar – Ježiš, aby nás potešil a obdaroval svojou láskou. Amen.


YT | GTV | pokračovanie vášho obľúbeného románu, ktorý bol niekoľkokrát odvysielaný v rádiách, si môžete vypočuť tu: MAMA A SYN