Meditácia na 11.01.2018

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1, 40-45

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Zmena vnútra, nielen zovňajšku

Už ste sa stretli na ulici s človekom, ktorý od vás niečo žiadal? Ako ste sa rozhodli? Vyšli ste mu v ústrety? Pozrime sa na situáciu dnešného evanjelia. K Ježišovi prichádza malomocný na kolenách a ho prosí: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ A Ježiš mu po zľutovaní odpovedá: „Chcem, buď čistý!“ A stalo sa. (porov.: Mk 1, 40–43) Dialóg tohto druhu medzi človekom a Ježišom je v Marekovom evanjeliu prvý. Je to osobný rozhovor chorého človeka s Ježišom. Ani udalosť uzdravenia Petrovej svokry autor Marekovho evanjelia nezaznamenáva cez žiaden dialóg, kde by sa skôr dal čakať, že by mohol byť zaznamenaný. Autor ale považoval za potrebnejšie zachytiť tento dialóg. Prečo? Chce ním poukázať na dôveru chorého, a zároveň na jeho vyzretosť v oblasti rešpektovania slobody iného. Veď hovorí: „Ak chceš“, a nie „Chcem, aby si ma očistil“. Zároveň malomocný musel mať veľmi hlboký dojem o Ježišovej vznešenosti. Veď s Ježišom sa človek môže stretnúť len v pokore. A Ježiš na túto pokoru odpovedá zmilovaním a uzdravuje chorého človeka. Ježiš Kristus nie je len akýmsi ľudomilom. Jeho poslaním je odovzdať to, čo videl a počul od Otca. Zároveň však jeho činnosť je v meste sťažená, lebo ľudia si pomýlili Ježiša Krista - Bohočloveka - ohlasovateľa spásy a Pravdy, s Ježišom Kristom - telesným lekárom. Jeho poslaním nebolo prioritne liečiť telesné nedostatky, ale on prišiel vyliečiť podstatu chorôb, a to nielen telesných, ale hlavne duševných a duchovných a to je hriech. Nehľadajme a nehľaďme len na dôsledky Ježišovej činnosti, ale pozrime sa na podstatu. Hľadajme podstatu tejto Ježišovej činnosti. Veď celá jeho činnosť je zameraná na vnútornú zmenu človeka. A chorý to pochopil, že prv je potrebná jeho vnútorná zmena, aby sa zmenil jeho vonkajší vzhľad. MY: Ježiš požaduje premenu srdca. Prorok Ezechiel hovorí v mene Boha: „Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, ktoré ste spáchali, a utvorte si nové srdce a nového ducha; prečo by ste mali zomrieť?“ (Ez 18, 31) „Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36, 26-27)

Boh nám chce dať túto premenu. Sv. Pavol nazýva túto premenu `Metanoia` - premena vnútra a z vnútra. Pozrime si dnešné reklamy a porovnajme ich s Ježišovým ohlasovaním. Reklamy ponúkajú rôzne možnosti, rôzne uzdravujúce prostriedky na uzdravenie tela, chorôb, tučnoty, ponúkajú prípravky na ošetrenie pleti, pokožky. Povedzte, ktorá z reklám ponuka prípravok na premenu vnútra, zmenu nášho srdca, spôsobu prístupu k blížnym? Možno si povieme, že to ani nie ich úlohou. Ale si uvedomme, že každá reklama hovorí: „Ja - Ja“ - vtláča egoizmus do nášho vnútra, do našej mysle. A čo evanjelium? Aký druh tovaru ponúka? Ponúka prostriedky v zmysle „Ty“ a „On“. V prvom rade je moje srdce, duša a spása. Ale k premene seba sa ide cez iného. Až ja budem viac myslieť na iných ako na seba, tak postupne sa bude meniť aj moje vnútro. Úprimná láska a porozumenie ešte nikoho nespravila egoistom. Nechcime, aby o nás platilo: „Ste ako obielené hroby, zvonku pekne biele, ale zvnútra plne hniloby a červotoču“ (porov.: Mt 23,27). Nechcime mať pekný zovňajšok svojho tela, keď srdce bude plné nenávisti, neústupčivosti, neodpustenia voči blížnym. Prostriedky tohto sveta môžu uzdraviť iba naše telo, ale našu dušu môžu uzdraviť len Ježišove prostriedky. Nebojme sa priblížiť k Ježišovi a povedať mu : „Ak chceš, môžeš ma očistiť!“ Očistiť zvnútra, lebo tento svet to nie je schopný spraviť. Nezakrývajme naše vnútorne nedostatky pominuteľnou vonkajšou krásou. Nech táto krása nám slúži aj na našu vnútornú premenu. Buďme my pánmi nad ňou a nie ona nad nami. Prosme o to Pána, aby sme mali silu k prekonaniu vlastných požiadaviek a vedeli rešpektovať požiadavky a slobodu iných a hlavne Ježiša Krista, tak ako to dokázal chorý z dnešného evanjelia. Amen

YT | GTV