Meditácia na 20.01.2018

Sobota 2. týždňa v Cezročnom období | Mk 3, 20-21

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Šialenstvo - odklon od logiky

Čítame, že niektorí svedkovia Kristovho účinkovania stihli si už o ňom urobiť mienku: Hovorili: Pomiatol sa. Pretože šialenstvom v očiach sveta vždy bolo oddanie sa nejakej veci bez výhrad. Šialenstvom v očiach sveta tiež bolo a bude prijatie Kristovho evanjelia doslovne, celkom a bez výhrad. Už keď Kristus hovoril, napr. o potrebe zriekania, vysmievali sa mu ako nereálnemu fantastovi (por. Lk 16,14).

Šialenstvo - to je odklon od logiky. Ale od akej logiky? Je logika, ktorej prameňom a inšpiráciou je neomylný a neobmedzený Boží rozum. V mene tejto logiky sa Boh stal človekom, aby zomrel za ľudí na kríži. Toto je logika nie z tejto zeme - ale pre túto zem. Vďaka týmto faktom dostala zmysel ľudská viera, nádej a láska: viem, prečo verím, prečo mám nádej, prečo obetavo milujem. A predsa, ako napísal svätý Pavol, slovo kríža je bláznovstvom pre určitých ľudí, a sám ukrižovaný Kristus sa stal pre nich „bláznovstvom" (1 Kor 1,18.23). Pretože je aj logika, ktorej pravidlá tvoria synovia a dcéry „tohto sveta", pravidlá, ktoré majú slúžiť ich žiadostivosti, ich ambíciám, ich pohodliu. Vyznávači tejto logiky budú pozerať na nasledovníkov Krista ako na šialencov.

A predsa pre nás, pokrstených a veriacich kresťanov, nie je iná alternatíva: alebo uveríme nielen v Krista, ale aj Kristovi, a vtedy všetko, čo hovorí o pokore, čistote, trpezlivosti, zriekaní a obetavosti berieme vážne vo svojom srdci a vo svojom živote - a vtedy sme skutočne kresťanmi; alebo tieto zásady považujeme za nereálne, nerozvážne, nehodiace sa pre život - ale vtedy sa nepriznávajme ku kresťanstvu.
Samozrejme, ak chceme praktizovať Kristovu pokoru, trpezlivosť, zriekanie, zdržanlivosť - tak takzvaný svet o nás povie, že sme sa pomiatli -ale vtedy si buďme istí, že to skôr svet sa zbláznil, a normálni budú len tí, čo počúvajú Krista, o ktorom napísali, že je Božia múdrosť (1 Kor 1, 24).
A hľa, sv. omša, na ktorej sa zúčastňujeme: čo sa tu zhoduje s logikou tohto sveta?

YT | GTV