Meditácia na 07.02.2018

Streda 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7, 14-23

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“


Z čistého srdca nemôže pochádzať žiadna špina

Ľudia v poslednom čase si zvykli hovoriť, že zo všetkého zla treba obviňovať zriadenie: také či onaké spoločenské, politické, hospodárske zriadenie. A napriek tomu, že tieto zriadenia sa menia akoby k lepšiemu, ľudia neprestávajú nariekať. Pretože tvorcom týchto zriadení je vždy človek, so slabosťami a zaťaženiami svojej ľudskej prirodzenosti. Človek tiež dokáže najlepšie zriadenie zdeformovať a odhumanizovať.

Tak teda musíme súhlasiť s tým, čo hovorí Pán Ježiš, že krádeže, cudzoložstvá, vraždy, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha a všetko, čo robí svet nešťastným, pochádza zvnútra, z ľudského srdca. Zbytočný bude boj s jedine vonkajšími prejavmi zla. Ak na dne rybníka sa nachádza rozkladajúca mŕtvola, tak na povrchu sa ukazujú zapáchajúce bubliny; bolo by hlúposťou čistiť rybník zbieraním bublín z jeho povrchu. Rôzny reformátori sveta hovoria: postavíme viacej škôl – a zlikvidujeme výtržníctvo a barbarstvo; zlepšíme aparát súdnictva – a zlikvidujeme zločinnosť; zdokonalíme techniku – a zlikvidujeme lenivosť; ale toto všetko by bolo iba zbieraním bublín. Treba teda sústrediť sily na vnútornú prácu, na morálne formovanie ľudskej osoby – čo je úlohou múdrych vychovávateľov, rodiny, Cirkvi a osobnou úlohou každého z nás.

Zamyslime sa, či trebárs niektoré zo súžení, aké nás postihujú či obklopujú, nemajú svoj zdroj aj v našom srdci. Všimnime si tiež slová modlitby bezprostredne po sv. prijímaní: Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí a posvätí naše srdce. Z čistého srdca nemôže pochádzať žiadna špina.

YT | GTV