Meditácia na 27.02.2018

Utorok po 2. pôstnej nedeli | Mt 23, 1-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Výstraha pred pocitmi pýchy a vznešenosti

- sa vzťahuje najviac na našu dobu „moci a slávy". Ľudia, oslepení úspechmi vedy a techniky, dôverujú svojim údajne neobmedzeným možnostiam. Za katedry sa posadili vedci, ktorí do svojich príručiek a do svojej náuky nepripúšťajú zmienky o nadprirodzených hodnotách, hlásajúc výlučne triumf časných hodnôt. Pri takomto triumfálnom postoji pohromy a katastrofy, ktoré postihujú svet, sú nepríjemným ponížením pre povýšených. Z tohto poníženia sa nemožno tešiť - avšak tieto nešťastia, voči ktorým človek je bezradný, nás vystríhajú pred pýchou vlastného rozumu.

Sklon povyšovať sa je človeku vrodený. V zásade sa zhoduje s večným Božím rozhodnutím a nie je v ňom nič zlého, pokiaľ sa nepremení v domýšľavosť, ktorá nerešpektuje žiadne autority, ba dokonca ani cudziu mienku. Každý rád poúča druhých z katedry svojej inteligencie, svojich vedomostí, svojich skúseností - hoci sám nemá rád, keď ho poučujú. Ako často sme „lepšie informovaní" a o všetkom lepšie vieme - až sa stretneme s niekým, kto nielen vie, ale vie skutočne lepšie ako my, a vtedy, kto sa povyšuje - môže zakúsiť poníženie.

Dovoľme teda, nech aj nás niekto poučí - bude to len na náš úžitok. Ostatne, skutočná múdrosť sa prihovára nielen z katedry rozumu, ale dokonca predovšetkým - z katedry srdca, žičlivého a láskavého, a tiež tichého a pokorného, ktoré pozná vlastné nedokonalosti a obmedzenia. Vo všeobecnosti, poučovať druhých to je užitočná vec, ale len pod podmienkou, že ten, kto poučuje, čerpá z toho, čo sám prežil a sám praktizuje. Ak Kristus prenikne svojimi poučeniami do našich sŕdc - tak preto, že nás poučuje z katedry svojho kríža.

YT | GTV | KRÍŽOVÁ ✞ CESTA | PÝCHA & POKORA