Meditácia na 26.04.2018

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 13, 16-20

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: ‚Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.‘ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Zodpovednosť za svoje slová i skutky

Ako často počujeme z Kristových úst o poslaní; v samotnom Jánovom Evanjeliu až štyridsať razy hovorí Pán Ježiš o svojom osobnom poslaní, s akým prichádza od Boha Otca. Kristus je poslom v plnom slova zmysle: prináša ľuďom radostnú zvesť o spasení a samotné spasenie. Zároveň, ako počujeme, žiada od nás vieru v jeho misiu, žiada prijať jeho Evanjelium: Kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Stotožnenie sa posla s osobou, ktorá ho posiela, je podstatou misie. V diplomatických vzťahoch tak pocty, ako aj podceňovanie, preukázané osobe posla, týkajú sa predovšetkým tých vlád a národov, ktoré posol reprezentuje, pretože, ako počujeme, posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.

Všetci, ktorí skrze krst sme zaštepení do duchovného organizmu Krista, máme účasť aj na jeho úrade posla. Svojím kresťanským postojom, slovami, činmi a príkladmi - predstavujeme svojmu okoliu osobu Boha, jeho milosrdenstvo, spravodlivosť, jeho prozreteľnosť, jeho dobrotu a trpezlivosť. Videl som Boha v človeku - povedal ktosi o sv. Jánovi Mária Vianneym. Je to pre nás veľká pocta. Obdarovávajúc nás poslaním, Kristus v určitom zmysle sa stotožňuje s nami: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. Na základe toho sa rodí v nás šľachetný pocit dôstojnosti pri plnení našich povinností; ale z toho vyplýva pre nás aj veľká zodpovednosť za každé slovo a skutok. Kristus splnil svoje poslanie obetou na kríži, ktorej stále sme svedkami, ktorej účastníkmi sa stávame na ceste našich každodenných úloh, ktoré nám vyplývajú z poslania.

YT | GTV | ČNOSTI