Meditácia na 27.04.2018

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 14, 1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Cirkev putujúca - Cirkev cestujúcich

Cirkev ľudí - ktorí žijú na zemi - sa nazýva putujúcou Cirkvou, a ľudský život - putovaním. Vo chvíli narodenia vstupujeme na cestu, ktorá sa nám najprv zdá veľmi dlhá, a na konci sa nemilosrdne skracuje. Slovo „cesta" a pojem cesty v poslednom čase zbanalizovala politická propaganda, ktorá nás často usmerňovala nie na cesty, ale na scestia. Potrebné sú teda ukazovatele cesty, ktoré nás nesklamú uprostred mnohých bludných ciest a falošných ukazovateľov ciest. Kristovo evanjelium sa nazýva ukazovateľom cesty. A hovorí sa, že to evanjelium poznáme. Pán Ježiš hovorí: A cestu, kam idem, poznáte. Prečo teda bolo v našom živote toľko ciest, ktoré nás nikam neviedli? Preto, že nestačia samotné ukazovatele cesty a samotná, ostatne povrchná, znalosť Kristových zásad.

Ak Pán Ježiš hovorí: Ja som cesta, tak na túto cestu treba skutočne vkročiť a ňou sa uberať - nie ináč, ako skutočným plnením jeho odporúčaní. Táto cesta nás neomylne vedie ku konečnému cieľu: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov... Idem vám pripraviť miesto. Ide ako náš sprievodca, vedia nás ako naša cesta. Je cestou k cieľu - a ešte predtým, cestou k Bohu. K Bohu nejeden ide ako mačka vlastnými cestami - ale nie vždy sú to správne cesty; preto nám Pán Ježiš dnes hovorí priamo: Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa - to znamená skrze jeho sviatostné znaky. Nakoniec Kristus je cestou k druhému človeku, ku ktorému sa približujeme skrze obetavú, skutočne Kristovu lásku. Pán Ježiš je cestou skrze pravdy, ktoré nám hlása: Ja som... pravda. Pravda sa spája s cestou: pravda vždy musí byť krokom dopredu; treba kráčať tou cestou, ktorú nám pravda ukazuje. Sú to pravdy nie ľahké. Aj my, ktorí máme ambície kráčať jednoduchými priamymi cestami, zvykli sme veriť, že priamym je to, čo sa zhoduje s naším prianím, a správnym to, čo považujeme za správne. Myslíme si, že Boh nás vedie krivoľakými cestami, lebo sú pre nás nepochopiteľné; ale my často krivíme naše cesty, miesto toho, aby sme ich vyrovnávali. Ale Pán Ježiš nás vedie priamou cestou, nevšímajúc si náš odpor a protest. Dôverujme však, že práve táto cesta, ktorá vedie cez Golgotu a kríž - vedie k sláve zmŕtvychvstania.

YT | GTV | ČNOSTI