Meditácia na 11.05.2018

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16, 20-23a

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“


...musíme poznať bolesť, ktorá nás otvára pre nebo

Vy budete plakať a nariekať - hovorí Pán Ježiš vo večeradle, predovšetkým svojim najbližším učeníkom, čo možno vysvetliť jeho už blízkym utrpením a smrťou. Ale treba tiež vzťahovať túto predpoveď na utrpenie a smrteľný zápas, aký bude údelom všetkých vyznávačov Krista, až do konca sveta. Skrze utrpenie totiž, a nie inakšie, dokonáva sa vykúpenie ľudstva. Kristus má trpieť nielen vo svojom ľudskom tele, ale aj v údoch svojho mystického Tela, čiže v nás; my svojím utrpením doplňujeme Kristovo dielo spásy. Ako skrze krvavé úsilie a utrpenie bojovníkov vzrastá veľkosť kráľovstva tohto sveta - tak skrze bolestný pot vyznavačov Krista vzrastá veľkosť jeho kráľovstva. Tiež v bolestiach a smútku sa musí rodiť osobná veľkosť človeka. Rodí sa ten, kto kvôli utrpeniu umiera (F. Garcia Lorca).

Rodí sa jeho osobnosť, jeho duchovná forma. Čože by sme vedeli o láske, keby sme na každom kroku nemuseli znášať našich nepohodlných blížnych, ustupovať im a odpúšťať. Čože by sme vedeli o trpezlivosti, keby sme nezakusovali nepríjemnosti a krivdy; o pokore, keby nás neponižovali; o poslušnosti, keby nám nedávali nemilé príkazy; o dôvere a podriadení sa Božej vôli, keby sme sa nestretávali so žiadnymi protivenstvami? To je tá bolesť rodenia, o ktorej dnes obrazne hovorí Pán Ježiš. Bolesť, skrze ktorú sa človek rodí, vzrastá a dozrieva, skrze ktorú sa otvára jeho rozum a srdce pre Božie plány. Ako zrnko ovocia sa musí rozpuknúť, aby svoje srdce otvorilo ku slnku, tak aj my musíme poznať bolesť, ktorá otvára (K. Gibran). Pán Ježiš sľubuje: Váš smútok sa premení na radosť, na radosť víťazstiev, duchovných úspechov a plnosti človečenstva. Každá sv. omša nám predstavuje bolesť obety, skrze ktorú sa Kristus narodil pre nebo.

YT | GTV | NEBO