Meditácia na 23.05.2018

Streda 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9, 38-40

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

lubomir_stancek_citat5.jpg

Čo je znamením?

Keď hľadáme znamenia, ktoré by mohli zbližovať a spájať navzájom ľudí, spoločnosti a národy - nachádzame ich v osobe a v mene Ježiša Krista. Dnes nám poukazuje na také znamenie, keď nebráni, aby ľudia zdanlivo mu cudzí, konali v jeho mene: Kto nie je proti nám, je za nás. Povedzme jasne: s Ježišom Kristom je nielen ten, a nie natoľko ten, kto má na perách výlučne jeho meno – ale každý, kto koná dobro, kto vykonáva diela lásky, kto obetavo účinkuje v mene pravdy a spravodlivosti; takýto človek, hoci by bol ateista, komunista, svedok Jehovov – patrí ku Kristovi a patrí aj k nám, hoci by o tom nevedel, a dokonca si to ani neprial. My, veriaci a praktizujúci kresťania, nemáme predsa monopol na poctivý život a šľachetné činy. Zhodne s kresťanským evanjeliom koná mnoho nekresťanov. Hovorí sa tiež – s oprávnenou ľútosťou - o rozdelených kresťanoch, o „odlúčených bratoch". Ale Kristovo evanjelium prinášalo nielen spory; prinášalo skôr zázrak pochopenia tak, že ponad časy a kultúry, samozrejme, ponad rôzne náboženstvá, ľudia v tomto mene nachádzajú seba (J. Ratzinger). V Kristovom mene, povedzme presnejšie: v Kristovom duchu prestanú byť pre seba cudzími či nepriateľmi. Samozrejme, z toho vyplýva tým väčšia povinnosť pre nás, ktorí sa otvorene legitimujeme týmto menom, ktorí sa zúčastňujeme na Kristových sviatostiach. Sme, vďaka tomu, určite lepší ako tí, ktorí stoja ďaleko od posvätných tajomstiev, ktorí nechodia s nami?

YT | GTV