Meditácia na 07.06.2018

Štvrtok 9. týždňa v Cezročnom období | Mk 12, 28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.


Láska k Bohu by bola abstraktná a neživá, keby sa neuskutočňovala v láske k blížnemu

Správne nám Cirkev číta tento úryvok evanjelia práve v súčasnom liturgickom období. Kristov kríž je znakom lásky Boha k človeku, a zároveň výzvou k vzájomnej láske: našej láske k Bohu - a nielen k Bohu. Aj Pán Ježiš, aj ten zákonník, poukazujúc na prvé prikázanie, dodávajú k nemu, akoby jedným dychom, druhé prikázanie: Milovať budeš svojho blížneho. Pretože láska k Bohu by bola abstraktná a neživá, keby sa neuskutočňovala v láske k blížnemu. Presvedčivo o tom hovorí apoštol: Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí (1 Jn 2,20).

Svet si zvykol pozerať na lásku ako na niečo milé a radostné. Ale láska je predovšetkým čosi ťažké: najväčšie z prikázaní musí byť tiež najťažšie. Ktosi povedal, že pravá láska je tá, čo bolí (A. Kamieňska), čiže stojí veľa premáhania a odriekania. Samozrejme, láska je čosi najradostnejšie pod slnkom, ale pod podmienkou, že človek do nej dorastá. Pretože láska je niečo také veľké, že nás prerastá. A každý z nás musí po celý život do svojej lásky s námahou dorastať, aby počul uistenie: Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Blízko Božiemu kráľovstvu bol ten zákonník, ktorý prišiel k tej pravde; ešte bližšie sa ocitne ten, kto tú pravdu vtelí do svojho života. Najdokonalejší, ale i zaväzujúci príklad lásky vidíme v obete kríža, ktorá sa stále obnovuje v Obete na oltári.

YT | GTV