Meditácia na 18.06.2018

Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 38-42

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“

lubomir_stancek_nadpis.jpg

Kristove odporúčania vyžadujú vysvetlenie

Lebo ako pochopiť trebárs len tú jednu vetu, na ktorú sa vzťahujú ostatné: Neodporujte zlému. Jasne si vytýčme zásadu: Boh je najvyššia spravodlivosť - a človek, keď bráni spravodlivosť, chváli Boha. Neslobodno teda súhlasiť s násilím, krivdou a nespravodlivosťou; takáto ústupčivosť je neprípustná. Ale keď bojujeme za spravodlivosť, je ľahké prekročiť jej hranice. Zvlášť tá spravodlivosť, ktorú si človek sám na vlastnú päsť vymeriava, často sa mení v novú nespravodlivosť. Preto, nakoľko len možno, treba v boji za spravodlivosť používať metódu zmierovania, dohody, ktorá v mnohých prípadoch prináša lepšie výsledky, než násilné spory a dlhotrvajúce procesy. A tu to Kristovo odporúčanie: Neodporujte zlu sa stretá s odporúčaním sv. Pavla: Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo (Rim 12, 21). Možno aj zakúsime nejakú vlastnú stratu - ale lepšie riskovať túto stratu, než znášať oveľa väčšie škody, strácajúc čas, zdravie a nervy. Čiže, ako ktosi povedal: Je hodno málo stratiť, aby sme nestratili veľa. Okrem toho ide nielen o ten úder po tvári, plášť a jednu míľu; ide tiež o vzdanie sa svojej mienky. Neraz tvrdohlavo trváme na tejto mienke, zvlášť, keď pravda je skutočne na našej strane. Trváme na svojom a vyhráme - a v tej chvíli môžeme prehrať niečo dôležitejšie: možnosť dorozumenia a zmierenia s tým druhým človekom. Preto sa oplatí ustúpiť - ak to možno urobiť bez hriechu a väčšej škody. Kristova obeta - to je skutok šľachetnej ústupčivosti zo strany Boha; ale táto ústupčivosť získala a stále získava Kristovi milióny duší.

YT | GTV