Meditácia na 02.08.2018

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 47-53

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

Sieť zachytáva všetky druhy

Rôzne možno pozerať na tú sieť, ktorá zachytáva všetky druhy (rýb). Ľudia horúčkovito behajú okolo materiálnych hodnôt, aby ich čo najviac zachytili do svojej siete, a zatiaľ okolo celého tohto behania sa zaťahuje stále sieť dočasnej pominuteľnosti... Rybár večnosti z ďalekého brehu obkľúčil človeka už od prvého dňa sieťou a túto sieť priťahuje k sebe. Ťahá pomaly, ale neustále, a cez otvory siete vytekajú milované čiastočné dobrá, jedny po druhých a nemožno ich zadržať (J. Pietraszko). V sieti ostáva len to, čo je skutočne hodnotné, čo má večnú hodnotu, naše ťažko nadobudnuté duchovné dobrá: čnosti a zásluhy, výsledky našej viery, dôvery, pokory, trpezlivosti - to sú tie „dobré ryby", ktoré budú uznané za hodné nebeského kráľovstva. Ale tieto ryby - to sme i my sami, zachytení tak či onak Božou sieťou. V tej sieti sú oká dosť veľké a ulovené ryby sa môžu cez ne prepchať a dostať von. Ale pozorujeme: z tej siete sa dostávajú plotice, šproty a iný drobizg; ale veľké a nádherné ryby ostávajú (skutočne „veľké ryby" nebeského Kráľovstva).

V časnom živote sme podobní rybám zachyteným v sieti, ktorá je ešte ponorená. Ryby pociťujú strach pred vytiahnutím na jasný breh - preto radšej si volia strach v ponorenej sieti, než strach vynorenia. Čo sa týka nás -chcime pochopiť, že sieť nebeského kráľovstva nás ťahá nie k smrti, ale k oslobodeniu, svetlu a životu.

lubomir_stancek_citat2.jpgYT | GTV | video záznamy z homílií Ľubomíra Stančeka