Meditácia na 27.09.2018

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 7-9

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.Viac odvahy

Herodes chcel vidieť Pána Ježiša; bola to však falošná zvedavosť, ktorá si nezaslúžila, aby bola uspokojená. A dnes, napriek postupujúcej laicizácii čo odkresťančovaniu života, sme svedkami vzrastu záujmu o postavu Krista. Vynikajúci spisovatelia, básnici, filmoví režiséri – dokonca aj neveriaci, stále sa zaoberajú témou Evanjelia. Samozrejme, táto téma sa teší záujmu, knihy sa rozoberú a pred obrazovkou sa zhromažďujú zástupy divákov. Avšak nie vždy motívy tejto zvedavosti sú úprimne náboženské. Máme dojem, akoby aj veľa katolíkov bolo unudených svojim katolicizmom. Chceli by vidieť Krista – ale nejakého iného Krista. Chceli by sa dočkať vo svojom náboženstve niečoho nového; dokonca ani nie natoľko niečoho nového, lebo veď Cirkev sa stále „obnovuje" – ale chceli by počuť a vidieť niečo úplne iné, či priam opačné ako to, čo doteraz vidia a počujú. Duchovní pastieri nás povzbudzujú, aby sme sa zapájali do života a činnosti Cirkvi, aby sme preberali zodpovednosť za jej osud; ale my často hľadáme v živote Cirkvi skôr senzácie: našu zvedavosť vzbudzujú také veci ako kňazstvo žien, manželstvo kňazov, zlikvidovanie spovede a pod.

Dalo by sa to definovať ako pozeranie do Cirkvi cez kľúčovú dierku – ale nie ako skutočná naša prítomnosť v Cirkvi. Dnes je čoraz viac praktických možností, aby sme sa dôkladnejšie mohli zahľadieť na postavu Krista a poznávať jeho náuku. Ľudia sa naháňajú za knihou Sv. Otca „Prekročiť prah nádeje", či tiež za novým „Katechizmom katolíckej Cirkvi" – ale či s dali námahu pozorne prečítať tieto publikácie? A nakoniec: niet skutočného poznania Ježiša, ak nespôsobí v nás obrátenie a zmenu života. Kristus to je priepasť plná svetla, a kto sa k nej priblíži, musí do nej skočiť (F. Kafka). Ibaže nám chýba k tomu odvaha.

YT | GTV