Meditácia na 28.09.2018

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 18-22

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

 

Za koho ma pokladajú?

Prečo Pán Ježiš tak prísne zakazoval rozhlasovať, že je Mesiášom? Preto, že s pojmom Mesiáša a s jeho misiou sa spájali predovšetkým politické nádeje; s objavením sa Mesiáša mohlo dôjsť k rozruchu, ktorého následky bolo ľahké predvídať. Pán Ježiš teda chcel, aby Židia sami v ňom spoznali Mesiáša a aby zmenili svoje názory na rolu, akú mal zohrať. Za týmto účelom nešetril vysvetleniami, poučeniami a zázračnými znameniami. Je v tom poučenie aj pre nás. Pretože vôbec nie je nám ľahostajné, za koho nás ľudia považujú, čo si o nás myslia a hovoria. Záleží nám, aby si o nás mysleli a hovorili čo najlepšie - hoci by sa tieto mienky nezhodovali s pravdou (!). Samozrejme, pochlebuje nám, keď nás neprávom vychvaľujú – veľmi nás boli, ak nás neprávom kritizujú. A to je smutné: že viac nám záleží, aby nás považovali za múdrych a dobrých, než aby sme sa skutočne takými stali. A za týmto účelom radi vytvárame okolo svojej osoby falošné zdanie a mystifikácie - nerátajúc s tým, že skôr či neskôr, na naše zahanbenie, ukážeme sa ľudským očiam v pravom svetle. Oveľa ľahšie a normálnejšie je byť takým, za akého chceme byť považovaní.

Nie je potrebné hlásať svoje dobré vlastnosti a dôstojnosť, pretože ony samy sa musia prejaviť. Pán Ježiš bol skutočne Mesiášom - a konal zhodne s povolaním Mesiáša a s predpoveďami prorokov. Kto chcel, kto mal dobrú vôľu, ten ľahko mohol vidieť v ňom Mesiáša; a ak niekomu táto vôľa chýbala - tým horšie pre neho. Vo svetle Najsvätejšej obeti sa nám tiež zjavuje ako Mesiáš - Spasiteľ - a to práve ako odvrhnutý a trpiaci, ale nakoniec slávne zmŕtvychvstalý.

 

YT | GTV