Meditácia na 05.10.2018

Piatok 26. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 13-16

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“


Kto vás počúva, mňa počúva

Týmito slovami potvrdzuje Pán Ježiš autoritu prvých kňazov a všetkých nasledujúcich kňazov. Nehlásajú, nemajú hlásať nič, okrem toho, čo hlása Ježiš Kristus. Zároveň nás vystríha, aby sme nepohrdli slovami, ktoré hlásajú kňazi. Je to výstraha stále aktuálna, lebo ako už stáročia, tak aj dnes náuka Cirkvi sa často stretá s nechuťou, podceňovaním, či priam nenávisťou. Uvedomme si však: kedy sa Cirkev stáva predmetom kritiky a agresie? Či vtedy, keď prejavuje svoje ľudské slabosti, omyly a hriechy - či skôr vtedy, keď nám pripomína naše slabosti, omyly a hriechy? Ľudia ani nie tak veľmi vyčítajú kňazom ich hriechy a pády, radi ich kňazom odpúšťajú, hovoriac: kňaz je tiež len človek; samozrejme, pohľad na tieto pády kňazov dokonca u niektorých vyvoláva spokojnosť, lebo vidia v tých pádoch ospravedlnenie pre svoje vlastné výstrelky („keď kňaz smie, tak smiem i ja"). ale neradi odpúšťajú Cirkvi a kňazom, keď nechcú súhlasiť s rôznymi bláznovstvami údajnej morálnej slobody: s rozvodmi, potratmi, antikoncepciou, eutanáziou, manželstvami homosexuálov a podobným šialeným požiadavkám šermiarov „slobody". Vtedy so zúrivosťou sa napáda Cirkev, pápež a duchovenstvo, obžalováva ich z autoritárstva, fundamentalizmu, principiálnosti, konzervatizmu, že nepoznajú život, nemajú srdce, nechápu človeka atď.

To je práve to pohŕdanie, ktoré nám predpovedal Pán Ježiš a ktoré zasahuje nielen duchovných, ale samého Krista Pána. Ale, ako hovorí Sv. Otec Ján Pavol II. "Keď pravá náuka je nepopulárna, neslobodno hľadať ľahkú popularitu." Nehľadal ju Pán Ježiš, a preto musel zakúsiť pohŕdanie a zomrieť hanebným spôsobom.

YT | GTV | prečítajte si tiež knihy P. Ľubomíra Stančeka: KŇAZ a KŇAZ RÉTOR