Meditácia na 17.10.2018

Streda 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 42-46

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš.“ On mu povedal: „Aj vám, zákonníkom, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete.“

Beda vám, lebo spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate

Ako vidíme, tie desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny nemusia mať nič spoločné so spravodlivosťou a láskou, nielen s láskou k Bohu, ale aj s láskou k blížnemu. Môžu byť dokonca priam v protiklade k láske k blížnym; lebo Pán Ježiš ostro odsudzuje pýchu týchto akoby nábožných farizejov, ich pohŕdanie jednoduchými ľuďmi a zaťažovanie týchto ľudí ťarchami, to znamená predpismi nad ich sily. Ale ak chýba láska - tak nemožno hovoriť o nejakej nábožnosti.

Božiu lásku obchádzate hovorí Pán Ježiš. Možnože svojím spôsobom aj milovali Boha títo nábožní farizeji, ktorí tak pozorne zachovávali nespočetné, nimi vymyslené, maličkosti v službe Bohu. Vo svojej horlivosti, žiaľ, nevideli takú „maličkosť", akým je človek, druhý človek. Mimo svojej kasty videli len temný dav, hodný odsúdenia. Ale milovať Boha znamená milovať aj všetko, čo Boh stvoril, zvlášť čo obdaril svojou božskou podobou, čo miluje a za čo vydal svoj ľudský život neľudskej smrti. Takáto láska vylučuje pohŕdanie ľuďmi, ktorí sú menej nábožensky uvedomelí. Keď pozeráme na takýchto ľudí, k tomu ešte menej morálne uvedomelých, možno znechutených svetom, strácame vieru v človeka a v jeho možnosti. A predsa okolo nás veľa ľudí, hoci aj neveriacich, s najväčším úsilím sa snaží o niečo lepšie, o nejaké ideály - a všade život je plný heroizmu. Treba to vidieť, uznávať a vážiť si; a tieto mysle a srdcia, ktoré sedia vo tme a v tôni smrti, odporúčať Božiemu milosrdenstvu.

YT | GTV