Meditácia na 21.11.2018

Obetovanie Panny Márie | Mt 12, 46-50

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“


Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra...

Ak Pán Ježiš odmieta sa stretnúť s príbuznými, neznamená to, že sa zrieka príbuzenských zväzkov, ale že vážnejšie ako príbuzenské zväzky, sú duchovné zväzky. Zároveň sa dozvedáme, že najsilnejšie duchovné puto, ktoré nás spája s Kristom - to je túžba, aby sme plnili Božiu vôľu. Zjednotenie našej vôle s Božou vôľou rozhoduje o hodnote nášho života a priamo o našej osobnej veľkosti. Veď táto Božia vôľa stvorila svet, vykonala aj zázračné diela vtelenia a vykúpenia. Nič veľkého sa nestane bez Božej vôle. Človek, keď zjednocuje svoju vôľu s Božou vôľou -je schopný vykonať diela, ktoré prekračujú ľudskú mieru: zúčastňuje sa dokonca na diele stvorenia a spasenia - dielach, ktoré sa ešte vôbec neskončili. Nielen o hodnote života, ale aj o jeho šťastí rozhoduje jeho vzťah k večnej vôli. Neraz nariekame nad ťarchou života a klesáme pod ňou, ale najčastejšie to nie je ťarcha života, ale len ťarcha našich vlastných výhrad a žiaľu. Ak sa snažíme za každú cenu plniť svoju vôľu, tak vo chvíli, keď naša vôľa narazí na neprekonateľnú prekážku - musíme bojovať a trpieť. V situácii, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou - to, čo malo byť veľkým úspechom a radosťou života, premieňa sa na utrpenie. Od nášho podriadenia závisí teda, či urobíme svoj život šťastným a záslužným. Ak Božiu vôľu urobíme našou vlastnou - stratí sa z nášho života veľa bolestných problémov. Pretože tie bolestné problémy človek si vo všeobecnosti vytvára vo svojom vnútri, keď sa usiluje zosúladiť to, čo sa zosúladiť nedá. Vo vernom plnení Otcovej vôle sa prejavuje pravý synovský postoj voči Bohu, a teda aj bratský vzťah ku Kristovi. Jeho túžba plniť vôľu Otca sa najdokonalejšie spĺňa v obete na kríži. Z tejto obety môžeme čerpať silu pre plnenie Božej vôle v našich každodenných veciach a obetách. Amen.


YT | GTV | Panna Mária | Radovať sa s Bohom