Meditácia na 12.12.2018

Streda po 2. adventnej nedeli | Mt 11, 28-30 | Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 meditacie_ls.jpg

Tajomstvo lásky

Netreba veľa a rozumieme slovám „učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom"; tieto slová sú označením Boha. Ako Ježiš vidí Otca, tak my, keď vidíme konať Ježiša, máme sa učiť konať podľa neho, to znamená, že keď sa namáhame a sme preťažení, konáme v jeho duchu ticho a pokorne, že jarmo sa nám stane príjemným a bremeno ľahkým, pretože On bude s nami. Naša pozemské i večné šťastie je viazané na to, či Ježiša nasledujeme v jeho príklade. Preto nám adresuje slová: „Učte sa odo mňa" (Mt 11,29). Srdce Ježiša - tiché a pokorné nám ukazuje vzor, akého srdca máme byť, aké zmýšľanie si máme osvojiť, akú filozofiu života máme realizovať. Pokora a tichosť srdca sa majú stať aj našimi čnosťami.

Nestačí však len poznať túto teóriu, ale slová Ježiša o pokore a tichosti máme realizovať v praxi. V srdci je ukryté tajomstvo posily, ktorú má pre nás Kristus. Tajomstvo lásky. Toho slova, ktoré už v histórii toľko toho zmenilo. Slova, ktoré je riešením na všetky naše bolesti a starosti. Slova, ktoré o malú chvíľu vystrie ruky k tomuto svetu a bude čakať či ho svet prijme. Či ho prijmem ja. Amen.

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017