Meditácia na 13.12.2018

Štvrtok po 2. adventnej nedeli | Mt 11, 11-15

Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva!“

 meditacie_ls.jpg

Vyvolenie stať sa veľkým

Pred mnohými stáročiami Izaiáš predpovedal, že pred Mesiášom príde posol, ktorý ohlási jeho príchod. Asi tristo rokov po Izaiášovi predpovedal prorok Malachiáš, že posol, ktorého predpovedal Izaiáš, príde v duchu Eliáša. Po mnohých stáročiach sa skutočne na púšti objavil tento veľký človek, ktorý viedol život podobný Eliášovmu. Žil v samote na púšti, nosil odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Jeho odev teda pripomínal Eliáša, ktorého duch mal charakterizovať Kristovho predchodcu. Ján nebol vzkrieseným Eliášom, ale plnil jeho prorockú úlohu. Smelo sa postavil proti hriechu a obracal pozornosť ľudí k Bohu. Veľkosť Jána Krstiteľa nespočívala v jeho osobnosti, ale v jedinečnom poslaní. V ohlásení príchodu Božieho Baránka. Ak mal teda pripraviť ľudí na príchod Mesiáša, musel v nich vyvolať najskôr kajúcnosť a vedomie hriešnosti. Ján bol prísny askéta. Sám sa umŕtvoval a hlásal pokánie všetkým bez rozdielu. Či sa to niekomu páčilo, alebo nie.

Ako je to dnes? Koho svet pokladá za veľkého medzi dospelými? Nedajme sa pomýliť! Nepozerajme na šaty, či bohatstvo. Určite poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí neoplývajú veľkými hmotnými prostriedkami, no majú veľké srdce. Vedia smelo povedať svoj názor a postaviť sa rázne proti hriechu. Neskrývajú sa za druhých, ale sami sú ochotní vydať svedectvo o Kristovi. Vyžadujú to od druhých, no v prvom rade to sami dodržiavajú. Pri tom všetkom neupútavajú pozornosť na seba, ale na Krista. Nehovoria veci preto, že im to vyhovuje; ale preto, že to tak požaduje Boh. Pre takýto život nie sú vybraní, či vyvolení len niektorí. Každý z nás je povolaný stať sa veľkým bez toho, aby vyhrával súťaže či olympiády. Bez toho, aby mu všetci tlieskali. Každý z nás môže začať už dnes. Tento deň nám ponúka veľa príležitostí na to, aby sme vydali svedectvo o Kristovi. Pane, daj nám silu, aby sme ťa vyznali pred ľuďmi. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás! Amen.

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017