Meditácia na 15.12.2018

Sobota po 2. adventnej nedeli | Mt 17, 10-13

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

 meditacie_ls.jpg

Očakávané tajomstvo vs tajomné očakávanie

Prežívame advent, ktorý je časom očakávania. Potrebujeme sa na chvíľu zastaviť a uvedomiť si, na koho čakáme. Uvedomiť si, kto je ten, na ktorého čakáme. Je to nevyhnutné, ak nechceme dopadnúť, ako farizeji, saduceji, či leviti. Tí mali okolo seba všetky možné znamenia, no predsa nespoznali Jána Krstiteľa a Ježiša. Rovnako my. O pár dní nám môže žiariť vianočný stromček a rozvoniavať kapustnica, no my sa môžeme cítiť nesvoji. Budeme vedieť, že niečo podstatné nám ešte chýba. Aby sa to nestalo, pripravme sa na to, aby sme spoznali Pána. Pripravme sa na stretnutie s ním. Prečítajme si vo Svätom písme, čo všetko sa na neho vzťahuje. Prorok Izaiáš nám toho môže veľa povedať. Tak, ako sa niektoré miesta vzťahovali na Jána Krstiteľa, tak sa niektoré miesta vzťahujú na Ježiša. Skúsme si ich prečítať.

Skúsme vstúpiť do tajomstva príchodu Ježiša Krista. Skúsme zažiť to očakávanie. Keď budeme listovať vo Svätom písme, budeme priam cítiť, či vidieť tú túžbu ľudstva, s akou očakávali Mesiáša. Spoznajme bohatstvo Božieho slova. Potom zatvorme Písmo a ostaňme aspoň chvíľu v očakávaní toho, na ktorého sa teší celý svet. Ak budeme takto prežívať Advent, nebude možné, aby sme nespoznali Ježiša, keď príde. Nebude možné, aby nám ho zatienili darčeky, či iné veci. Ak budeme takto prežívať Advent, spoznáme, aké bohatstvo prichádza do nášho života.
A tak sa spoločne modlime: Otče, túžime spoznať tvojho Syna. Chceme ho spoznať v tvojom Slove, a stretnúť sa s ním v našich srdciach. Amen.

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV  | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017