Meditácia na 24.12.2018

Štedrý deň | Lk 1, 67-79

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

 meditacie_ls.jpg

Božie navštívenie

Bola tu reč o hĺbke milosrdenstva nášho Boha, pre ktoré nás navštívi Vychádzajúci z výsosti. Dokonca dva razy sa povedalo, že Boh nás „navštívi“. So slovami „Božie navštívenie“ sa spájajú skôr nepríjemné asociácie: Boh navštívil kohosi nešťastím, chorobou či utrpením, navštívil zem suchom či povodňou; bojíme sa takých Božích navštívení, v prosbách prosíme o záchranu pred nimi. Ale dnes, vo vigíliu najzázračnejšieho Božieho navštívenia, pociťujeme radosť a vďačnosť, že tento Boh nás navštívi ako milosrdenstvo, ako Vychádzajúci. Vychádzajúci je znamením milosrdnej Božej prozreteľnosti. Lebo až príliš často sa nám zdá, že sme ponorení v nejakej noci: svet zmrazený nenávisťou, zmrazený ľahostajnosťou; toľko je okolo nás zla, krivdy, zrady, klamstva, nespravodlivosti, nepoctivosti. Ale aj najdlhšia noc más voj koniec, aj najtemnejšia noc sa dočká úsvitu.

Táto nádej, táto istota, udržuje pri živote a silách najviac trápeného človeka. Samozrejme, ľudia si zapaľujú rôzne lampôčky a svetielka, ktoré však vo vetre rýchlo hasnú; zapaľujú dokonca silné reflektory - veda, osveta, vedomosti, ale ony nerozoženú všetky mraky, nedosahujú najvzdialenejšie horizonty. To môže urobiť len Vychádzajúci – Ježiš Kristus. On je životodárnou Božou múdrosťou, Mocou a Spravodlivosťou. On rozjasní nočnú tmu nielen svojou múdrosťou, ale aj svojou svätosťou. On, ktorého prorok nazval Slnkom Spravodlivosti (Mal 3, 20), neprichádza teraz ako trestajúca spravodlivosť – ale ako posol milosrdenstva nášho Boha, aby zostal navždy s nami. A tam, kde nezhasína slnko, nemôže už vládnuť noc. Pretože najhroznejšia noc, noc v našej duši, bude rozjasnená jeho prítomnosťou. Tak teda naša vigília je už v skutočnosti vyjdením slnka.

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017