Meditácia na 26.12.2018

Svätého Štefana, prvého mučeníka | Mt 10, 17-22

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

  

"Nebojte sa! Nebojte sa vyznať svoju vieru konkrétnymi skutkami, postojmi a osobným svedectvom. Takýmto spôsobom sa evanjelium ohlasuje najúčinnejšie." Ľubomír Stančekmeditacie_ls_vianoce.jpg

Obohaťme svet nefalšovanou vierou v Krista

Nepatrím medzi tých, čo chcú byť kresťanmi z rýchlokurzu? Sú takí, čo boli pokrstení a hovoria o sebe, že sú veriaci kresťania. Boli i na prvom svätom prijímaní, a iní, že boli i na birmovke, ďalší sa i v kostole sobášili, a tak že sú kresťania katolíci. Pri žiadosti o katolícky pohreb možno počuť, že zomrelý bol katolík, lenže do kostola nechodil, pretože si chcel v nedeľu odpočinúť. Nemodlil sa, pretože mal veľa povinností. Ale bol v detstve miništrantom. Iný “kresťan katolík“ súdi a odsudzuje všetkých, aj pápeža, biskupov a už nehovoriac o kňazoch a praktizujúcich kresťanoch, pretože on má patent na výklad viery, Desatora, kresťanskej morálky a iní s ním nesúhlasia. Rád poúča, rozdáva rady, rozum, kritizuje a oháňa sa nepodstatnými argumentami, nepodloženými pravdami, polopravdami, nedoštudovanými lekciami či nedočítaným katechizmom. Takíto dnes potrebujú, aby sa im smelo, bez strachu ohlasovala pravda. Je potrebné, aby dnešný kresťan katolík študoval svoju vieru a vedel vyvrátiť mylné názory. Odlíšiť pravdu od lži. Dnešný svet viac potrebuje svedkov viery ako učiteľov vo viere. Svet potrebuje svedkov viery podľa dnešného vzoru sv. Štefana diakona, prvomučeníka. Prečo? Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, vo svojich synagógach vás budú bičovať a kvôli mne vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste svedčili o mne pred nimi i pred pohanmi“ (Mt 10,17-18). Sú to slová adresované všetkým opravdivým veriacim v Krista až do konca čias, ktorých si Ježiš vyvolí, aby vydali svedectvo o jeho učení, ktoré pravda.

Na začiatku dlhého radu vyznávačov Krista stojí diakon, sv. Štefan. Bol mladý a dokázal horieť a zapaľovať za Krista; bol „plný milostí a sily, konal divy a veľké znamenia medzi ľuďmi“ (Sk 6,8). Navštevoval prichádzajúcich Židov z cudziny a ohlasoval učenie Ježiša Krista s takou horlivosťou, že „nemohli odporovať múdrosti a Duchu, ktorý z neho hovoril“ (Sk 6,10). Jeho jasné a presné argumenty a ich nevedomosť, keď mu nedokážu odporovať a vyvrátiť jeho argumenty, prerastá do hnevu. Štefanova reč (porov. Sk 7,1-53) postavená na ich učení, otcov Abraháma, Mojžiša a prorokov, vyvolá v ich srdciach nie lásku, aby prijali Krista za svojho Boha a Pána, ale rozhodnú sa tohto mladého muža zanieteného za Krista usmrtiť ukameňovaním, čo bola smrť za rúhanie sa Bohu v Izraeli. Skutky apoštolské podávajú opis prvého mučeníka za Krista. O kameňovaní Štefana za mestom dá sa povedať: „Ako horel za Ježiša, tak viac horel pri smrti.“ Štefanova viera rodí nádej a z nádeje sa rodí láska. Štefan veril, mal nádej a v nádeji miloval. Ježiš bol s ním v najťažšej životnej skúške. Sám Ježiš je mu vzpruhou. Štefan aj svojím vrahom v hodine smrti hovorí: „Vidím nebo otvorené a Syna človeka stáť po pravici Boha“ (Sk 7,55). Reakcia odporcov je dôkazom nekontrolovania sa, keď hnev sa stáva pánom a človek koná proti svojej dôstojnosti. „Zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli“ (Sk 7,57). Kresťanská tradícia od čias sv. Štefana má skúsenosť, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Kto spočíta nasledovníkov sv. Štefana? Martyrológium hovorí o šestnástich miliónoch. A ďalší zomierajú i dnes. Tak tomu bolo v každej dobe. Všetci sme vyzvaní vydať svedectvo viery. Každý vo svojej dobe, prostredí, primeraným spôsobom. Treba byť priateľom Božím, žiť v milosti. Svedectvo sa musí dotýkať pravdy, spravodlivosti, lásky a oslavy Boha. Konať sa však musí slobodne a dobrovoľne. Život každého z nás je jeden príbeh. O čo hovorí, vieme nielen my, ale i naše okolie a vie aj Boh. Je správne, že berieme do rúk denne a stále svoje myšlienky, slová a skutky tak verne, že nielen u ľudí, ale najmä u Boha majú cenu a význam. Amen

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017