Meditácia na 03.01.2019

Štvrtok vo Vianočnom období | Jn 1, 29-34

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

 meditacie_ls_vianoce.jpg

Rozumieť svojmu povolaniu

Ján Krstiteľ bol prvým kresťanom, ktorý rozumel svojmu povolaniu. Poslaním kresťana je svojim životom svedčiť o Kristovi, a to aj vtedy, keď si to priamo neuvedomuje. Kresťan nesmie byť ľahostajný k svojmu poslaniu. Sila príkladu buď buduje, alebo rúca. Postava Jána Krstiteľa a následne aj apoštola Jána v dnešnom evanjeliu nepovzbudzujú k osobnej náprave, ani nezdôrazňujú ako zvyčajne nejakú náboženskú pravdu, ale viac oboznamujú s Ježišom Kristom. Texty čítaní majú spoločnú myšlienku, zážitok osobného života. Vydávajú svedectvo nemlčať, keď je potrebné hovoriť až volať o Bohu. Ján Krstiteľ, keď v zástupe zaiste s pomocou Ducha spoznal Ježiša, že je to očakávaný a predpovedaný Mesiáš, volá: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1,29). Ján splnil svoje poslanie. Pripravil cestu pre Mesiáša a je ešte potrebné Mesiáša predstaviť tak národu, ako aj všetkým ľuďom do konca čias, aby potom ticho zomrel v Herodesovom väzení.

Keď hovorí o Ježišovi ako o „Božom Baránkovi“, hovorí o ňom ako o Mesiášovi. Mesiáš už v Starom zákone bol predstavený ako baranček či baran, ktorý svojimi rohmi rozháňa nepriateľov a víťazí nad svetom, a očisťuje svet od všetkého zla. Boh chce našu spoluprácu. Svedectvá Jána Krstiteľa i apoštola Jána sú výzvou pre nás, aby sme vydávali svedectvo o láske Boha k človeku. Jánovia začali život svedkov Krista. Dali svoj príklad. Splnili svoje poslanie. Našou úlohou, ktorí sme uverili v Krista, je povinnosť vo svojom čase, spôsobom nám primeraným pokračovať v tom, v čom Jánovia začali. Jánovia rástli vo svojom svedectve. Na počiatku ich svedectvo nebolo také ako na konci ich života. Tomu máme aj my venovať pozornosť. Všetkých nás obmyla krv “Baránka-Krista“. A tak Ježišove slová o kríži sa stali sa výzvou pre mnohých a dali aj svoje životy, aby svedčili o Božej láske. Boh vidí aj v skrytosti. Bohu sa páči naša vernosť, vytrvalosť, úprimnosť, ľudskosť... Preto Boha poznávajme vo svojom srdci a skrze lásku v pokore otvárajme mu dvere v našich skutkoch. Ježiš, Mária i Jozef žili v tichu Nazareta - každý splnili vo svojom čase svoje poslanie. Výzva? Memento? Oslovenie? Áno, každému z nás. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2017