Meditácia na 11.01.2019

Piatok po Zjavení Pána | Lk 5, 12-16

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,“ povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš im na svedectvo.“ No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

 meditacie_troch_kralov.jpg

Ak chceš, môžeš...

Malomocný dokonca ani neprosí Pána Ježiša o uzdravenie; on len vyjadruje svoju vieru: Ak chceš, môžeš ma očistiť. A táto viera nie je sklamaná. Keby človek mal takú vieru vo svoje možnosti! Veľa vecí sa môže dobre vybaviť, ak z našej strany bude dobrá vôľa; žiaľ, množstvo vecí ostane nevybavených, ak bude chýbať táto dobrá vôľa. Ako často Boh hovorí človeku: Ak chceš, môžeš; hovorí to hlasom ľudí, ktorí sa obracajú na nás, ktorí to alebo ono potrebujú. Neraz, samozrejme, sú to nemúdre požiadavky, neraz dokonca v rozpore so zásadami čestnosti; v určitých prípadoch treba mať odvahu povedať: Nie! A niekedy je ťažšie odmietnuť požiadavku než ju splniť - a predsa niekedy treba práve odmietnuť.

Ale či príliš ľahko nenachádzam výhovorky tam, kde skutočne treba vynaložiť nejakú väčšiu námahu, kde pred našimi očami trpí vec, trpí človek, ktorého Boh posiela práve ku mne; vec tohto človeka Boh vkladá s dôverou do mojich rúk: ak chceš, môžeš... Súhlasme s tým, že Boh nás nepovoláva k nemožným veciam, ale k ťažkým. Ostatne je významné, že slúžiť sú ochotnejší tí, ktorí majú veľa starostí a veľa úloh, než tí, čo majú dosť času a síl. Tak sa možno preveruje príslovie, že Boh zdvojnásobuje čas a sily tých, ktorí ich vedia obetovať. V šľachetnom úsilí nie sme ponechaní na vlastné sily: vo chvíli svätého prijímania aj my volajme ku Kristovi: Pane, ak chceš, môžeš mi pomôcť!

YT | GTV | 2015