Meditácia na 14.01.2019

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období | Mk 1, 14-20

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete - a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

 

Slová výzvy Pána Ježiša ako memento

Pokánie nám pripomína, že jedine Boh je naša istota, cieľ a najväčšia hodnota. Nemôžeme zabúdať, že čas života je krátky, loď nášho života je veľmi rýchlo v prístave, do ktorého sa plavíme. Nemôžeme zabudnúť, že treba využiť čas a vietor, ktorý nám dáva náš Pán. Slová „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15) Ježiš skutočne adresuje nám ako radostnú výzvu. Evanjelium, radostnú zvesť nepočúvame iba s úctou, radosťou a vážnosťou, a pritom bez osobnej zaangažovanosti, stojac na mieste. To by sme boli ako turista, ktorý príde k zariadeniu, na ktoré sa tešil, o ktorom počul, že sa tam osvieži, posilní, že tam nájde pohodlie, a nevstúpi dnu. Bude len chodiť okolo. My nie sme len pozvaní do Božieho kráľovstva, kde sa nedá vstúpiť bez primeraných osobných zásluh.

Pre nás je Božie kráľovstvo naším večným domovom. My sme pozvaní Ježišom na cestu domov. Naša vlasť je v nebesiach. Pozvanie domov má význam v slovách obrátenia sa k Bohu, robenia pokánia za svoje hriechy. Sme očakávaní láskavým Otcom. Nech už by sme boli ako márnotratný syn, dcéra, ale keď splníme vôľu Otca, je nám otvorené do Otcovho domu, nášho domu. Keď veríme tomu, že je to tak, tak sme uverili dnešnému evanjeliu, kde nás Ježiš vyzýva: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ (Mk 1,15) Kto zostane vonku, hoci aj z akýchkoľvek vznešených myšlienok a ohľadov, pripravuje si svoju večnú tragédiu. Kajajme sa a verme evanjeliu. Amen.

YT | GTV | 2018