Meditácia na 29.01.2019

Utorok 3. týždňa v Cezročnom období | Mk 3, 31-35

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“

 

Božie slovo obsahuje Božiu vôľu

Slová, ktoré Pán Ježiš vyslovuje v dnešnom evanjeliu, zdajú sa byť tvrdé vo vzťahu k jeho Matke. Ale pripomeňme si, že nemenej tvrdé voči nej boli slová dvanásťročného Syna v chráme a že nie príliš milé boli aj slová, aké povedal Matke v Kane Galilejskej. Z týchto slov vyplýva, že všetky pozemské dôvody, dôvody tela a krvi, musia ustúpiť nadprirodzeným dôvodom. Kristus je úplne oddaný svojej misii, hlásaniu Božieho kráľovstva a dielu vykúpenia. Ten, kto počúva jeho slová, kto sa zapája do jeho misie, kto otvára srdce pre dary jeho pravdy a milosti - stáva sa mu takým blízkym ako matka, brat i sestra. Zhodne s dnešným osvedčením Krista, staneme sa pre neho bratmi a sestrami, ak budeme verne plniť Božiu vôľu. Pretože jeho synovský postoj voči Bohu sa vyjadroval najvýraznejšie v plnení Otcovej vôle. To bolo pre neho nadradenou vecou a o tom nás stále uisťuje, hovoriac: Nezostúpil som z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal (Jn 6,38). To je teda to puto, dalo by sa povedať: rodinné, ktoré je schopné spojiť ma čo najužšie s Kristom a urobiť jeho bratom či sestrou. Ba čo viac: keď budem plniť Božiu vôľu, môžem sa v určitom zmysle stať aj jeho matkou.

Pretože Božiu vôľu obsahuje Božie slovo. A Božie slovo sa uskutočnilo vo chvíli, keď sa stalo telom v osobe Ježiša Krista. A ja v každom akte poslušnosti Božej vôli spôsobujem, že slovo sa stáva telom, že Božie slovo dostáva konkrétny tvar. Odohráva sa teda niečo podobné Kristovmu narodeniu. Ostatne, každý môj skutok lásky k blížnemu - je určitým aktom narodenia sa Boha v srdci niekoho a v živote niekoho.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | 2018