Meditácia na 07.02.2019

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 6, 7-13

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

 

Pomoc Božia pri ohlasovaní evanjelia

Týmto príkazom chce Pán Ježiš povedať niečo aj nám. Netreba ho iste brať v doslovnom znení, lebo teraz sa človek bez peňazí pomaly ani nepohne. Ale nemáme ich klásť ani na prvé miesto. Nesmieme bohatstvo brať, čo je v našom živote to podstatné, to rozhodujúce. Terajším svetom možnože hýbu peniaze, ale stalo sa to kvôli tomu, že sme to spravili tak my. Že sa naše mysle opantali myšlienkou, mať stále viac a viac a pomaly sa z našich životov vytráca záujem o to duchovné. Preto Pán Ježiš upozorňuje apoštolov, aby sa nezháňali najprv za peniazmi, za tým, aby si zabezpečili obživu a prípadne dvoje šiat a až potom išli hlásať. Lebo vyberanie si stále výhodnejších a výhodnejších vecí, nevedie nikam. Odpútava to od zvereného poslania ísť naplno ohlasovať evanjelium.

Pán Ježiš ich hneď posiela takých jednoduchých, akí sú a sľubuje im pomoc. Pekne tu vidno opäť rozmer dôvery. Dôvery v to, že keď človek plní poslanie a vôľu Boha, nemá sa čoho obávať. On sa už o ostatné postará. Ale tomu, kto sa zháňa len za bohatstvom, nikdy nebude dosť. Bude chcieť mať stále viac a viac a vidina bohatstva mu natoľko zaslepí oči, že aj zabudne, čo je jeho prvotným cieľom. Pán Ježiš vie, čo robí, keď upozorňuje svojich učeníkov, aby sa nezháňali za majetkom, ale aby si na cestu zobrali fakt len to najnevyhnutnejšie. On dobre pozná srdce človeka a vie, čo by ho mohlo odvrátiť od zvereného poslania. Tak sa aj my snažme žiť podľa Ježišových slov. Nepozerajme len na seba a na vlastné obohatenie aj na úkor iných a neklaďme majetok na prvé miesto vo svojom živote, aby sme tak nestratili z výhľadu svoj prvotný cieľ - spásu svojej duše. Ale s dôverou, že sa Pán o ostatné postará, ohlasujme Božie slovo svojim príkladným životom všade tam, kde sa pohneme. Amen.

YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2018