Meditácia na 09.02.2019

Sobota 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 6, 30-34

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

 

Odpočinok

Ježiš si praje, aby sa apoštoli po odpočinku vrátili ešte k namáhavejšej práci. Preto im hovorí, aby si odpočinuli, načerpali duševných síl, pookriali, a tak vedeli sa boriť s ďalšími prekážkami. Ježiš nenúti apoštolov. Oni však pochopili. A tieto Ježišove slová chápeme aj my. Pri každej svätej omši chceme načerpať silu a posilu do ďalšieho života: všetci spolu i navzájom za seba. Bohu sa páčia i tie modlitby, ktoré vychádzajú z ubolených a sklamaných sŕdc, hoci netvoria ucelený celok a slovosled. Boh predsa vidí zmýšľanie našich sŕdc. A nebeská Matka akoby dodávala: Pros, veľmi pros! Pros s vierou, veď nebolo počuť, žeby ten, kto ma o niečo prosil, odišiel nevypočutý. Klop na Srdce môjho Syna. Jeho Srdce je bohaté pre všetkých, ktorí ho prosia.

A evanjelista končí slovami: „A začal ich učiť mnohým veciam“ (Mk 6,34). Čomu nás chce dnes učiť Ježiš? Hovorí sa, že vytesať sochu, ktorú by obdivovali všetci, tomu sa povie umenie. Vychovať dobrého človeka, to je oveľa väčšie umenie, lebo dobrý človek je cennejší ako tisíce umeleckých sôch. Uvedomme si, že ten, kto Boha nepozná, nemôže ho ani milovať. Nesmieme čakať so založenými rukami, ale urobiť všetko, čo od nás žiada Boh - i vo výchove iných  - a to predovšetkým svojim príkladom. Vieme, že Boh odmieňa rodičov, ktorí vštepili do sŕdc svojich detí hlbokú vieru. Preto modlime sa, aby v našich rodinách sa žil opravdivý kresťanský život, ktorý jediný vedie k šťastiu a radosti tu na zemi a raz vo večnosti. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | YT | GTV | meditácia 2017