Meditácia na 13.02.2019

Streda 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7, 14-23

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

 

Otrávené srdce otrávi všetko

Aké je srdce, taký je človek, jeho život. Všetko je zafarbené stavom nášho srdca. Všetko, čo sa deje na svete, zrodilo sa v srdciach ľudí. To, čo znehodnocuje svet, pochádza zo sŕdc. „Z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.“ (Mk 7,21-22) Svet je obrazom ľudských sŕdc a duší. Áno, môžeme si zašpiniť ruky, ale nemáme nečisté ruky, ale nečisté srdcia. Ruky sa môžu zašpiniť prácou, môžu stvrdnúť pri práci, a pritom človek je čestný, charakterný, svätý. To, že nedbám na predpisy a nezáleží mi na nich, ešte nie je dôkazom, že srdce je čisté. Nemôžeme rýchlo povedať, že keby v mojom srdci bolo niečo v neporiadku, že by som o tom musel vedieť. A dokonca prvý. Nemusím to vedieť.

Naše hriechy si často skôr všimnú iní, ako si ich my môžeme všímať. Môžeme dôjsť k zaujímavému zisteniu, že keď chceme vedieť, akí sme, spýtajme sa ľudí z okolia, ktorí nás majú skutočne radi. Spisovateľ Stodola v jednej svojej hre má scénu, kde muž, ktorý si myslí, že je dokonalý, dá žene zaucho a tá mu v dlhom monológu predstaví jeho chyby, nedostatky, hriechy. Dnešné evanjelium nechce od nás násilie na iných, keď chceme počuť skutočný stav svojho vnútra, ale keď sa dozvieme svoje chyby, nebráňme sa, nevyhovárajme, neospravedlňujme ich. Vypočujme si napomenutie, upozornenie a zamyslíme sa nad stavom svojho srdca. Oni sa môžu mýliť, a predsa môžu mať v mnohom pravdu. Oni vidia naše správanie v inom svetle, ako ho my vidíme. A môžeme mnohé zmeniť, napraviť. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | YT | GTV | meditácia 2018 Gaudete et exsultate