Meditácia na 17.02.2019

6. nedeľa v Cezročnom období |  Lk 6, 17. 20-26

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

 

Akí sú tí - blahoslavení...?

Uvedomili sme si, že text dnešného evanjelia nám predkladá celkom jednoznačnú alternatívu „alebo - alebo“? Pán Ježiš hovorí: blahoslavení chudobní, hladujúci, plačúci, prenasledovaní. Môžeme to chápať v praktickejších kategóriách. A teda blahoslavení, ktorí sa vedia uspokojiť s málom; blahoslavení, ktorí radšej budú hladovať, než získavať chlieb nepoctivými prostriedkami; blahoslavení, ktorí radšej sami budú plakať, než by druhým vyvolávali slzy; blahoslavení, ktorí sú rozhodnutí niečo vytrpieť pre vernosť k Božím prikázaniam a pri obrane Kristových zásad; povedzme si to stručne - ľudia skromní, poctiví, trpezliví a verní. Tých Kristus vyhlasuje za blahoslavených, takým sľubuje náhradu v pokladoch Božieho kráľovstva. Nie je to teda niečo len pre sväté, rehoľné dušičky?

Je to niečo pre všetkých skutočných, poriadnych kresťanov. A tí, ktorí nemajú chuť takými byť, sú odsúdení na „beda“. Beda im od neba i zeme, beda im samým, aj ich okoliu, beda im teraz i potom. Preto nemáme inú možnosť: alebo budeme blahoslavení - alebo beda nám. Neexistuje žiadna stredná voľba. Prijať tieto blahoslavenstvá - to je brať vážne kríž i obetu Ježiša Krista. Odmietnuť blahoslavenstvá, nechať ich niekomu inému, ako niečo pre „naivky“ - to je zvoliť si tie Kristove „beda vám!“, pred čím nech nás Boh zachráni. Amen.

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia 2018