Meditácia na 24.02.2019

7. nedeľa v Cezročnom období | Lk 6, 27-38

Ježiš povedal svojim učeníkom: "Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám."

 

Milosrdenstvo a láska

Sami dobre viete, že život je krásny, ale aj ťažký. Po mnohých krásnych oslavách prichádza rutina bežného dňa. Keď sme na oslave, je nám dobre, máme dobrú náladu, spolu sa tešíme a zabúdame na každodenné trápenia. Po oslave prichádza celkom obyčajný deň, zo všetkými svojimi starosťami. Vtedy sa nám nálada klesne a často reagujeme podráždene. A práve vtedy sa z nášho srdca vykráda čnosť milosrdenstva a len ťažko vieme odpúšťať svojim blížnym, a dokonca aj najbližším. Ale má to medzi kresťanmi tak byť? 

Odpoveď na túto otázku nachádzame v slovách Pána Ježiša v dnešnom evanjeliu, keď hovorí: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám“ (Lk 6, 36-37). Prosme, aby sa z nášho srdca nikdy nevytratila čnosť milosrdenstva, odpustenia a lásky. Nech je naše srdce milosrdné, nech nikdy nesúdi iných, nech neodsudzuje iných a nech vie vždy odpúšťať a dávať. Prosme o dar lásky, lebo láska všetko znesie a vydrží. Amen. 

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV