Meditácia na 27.02.2019

Streda 7. týždňa v Cezročnom období | Mk 9, 38-40

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

 

Skúmať svoje srdce

Denne stretávame rôznych ľudí. Niektorí sú nám sympatickí, iní menej, alebo vôbec. Kristovi učeníci tiež raz narazili na človeka, ktorý vyháňal diablov v Kristovom mene. Nevieme, či šlo o niekoho, kto sa už stretol s Ježišom; možno ho dokonca Ježiš vyliečil, alebo bol svedkom jedného zo zázrakov a rozhodol sa na vlastnú zodpovednosť byť ďalším nasledovníkom. Nech už to bolo akokoľvek, svätý Marek nám opisuje reakciu svätého Jána, ktorý zašiel za Ježišom a povedal mu: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“Pán využil túto príležitosť a odpovedal spôsobom, ktorým dal poučenie aktuálne pre všetky časy: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás“ (Mk 9,39-40).

Vždy, keď sa zapojíme do nejakej apoštolskej práce, musíme sa vedome vyhýbať pokušeniu mrhať čas `posudzovaním` apoštolských diel iných ľudí. Namiesto toho, aby sme svoju pozornosť venovali tomu, čo robia iní, preskúmajme radšej svoje vlastné srdce, či sa skutočne snažíme zo všetkých síl nám od Boha dané talenty, využívať pre dobro duší, ktorých osud závisí od našej apoštolskej práce. Naučme sa z dnešného evanjelia prijímať všetkých ľudí s láskou. Každý má totiž výnimočné dary, ktorými má šíriť Kristovu blahozvesť. Veď, každý kto nie je proti nám, je za nás. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | PÝCHA