Meditácia na 09.03.2019

Sobota po Popolcovej strede | Lk 5, 27-32

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“

 

Lekár a uzdravovateľ

Človek, ktorý sa venuje svojej práci a starostiam v zamestnaní, nemyslí na svoje choroby, jednoducho, nemá čas byť chorý. Ale pri stretnutí s lekárom, hoci len na spoločenskom posedení, pripomína si svoje zdravotné ťažkosti a využíva príležitosť, aby sa posťažoval a poradil. Zahlbujúc sa do pôstneho obdobia, máme si konečne uvedomiť, na čo vlastne Kristus prišiel na svet: že prichádza jeho rozhodujúca hodina, hodina boja s hriechom. Je to teda hodina nášho boja so sebou samým. Hodina, aby sme si pripomenuli svoje duchovné slabosti a predložili ich Lekárovi, a teda hodina stretnutia s Lekárom. Napriek tomu, že človek veľa očakáva od lekárov - tak chvíľa odchodu na vyšetrenie do nemocnice či k lekárovi, nie je žiadnou príjemnosťou. Ale práve pre túto chvíľu prišiel Pán Ježiš: aby sa stretol s chorými. Určite nie je to pre nich chvíľa nejakej kamarátskej bezstarostnosti; tento Lekár, ako ostatne každý vážny lekár, kladie tvrdé požiadavky: Prišiel som volať (hriešnikov), aby sa kajali.

Chorý sa musí prispôsobiť odporúčaniam, diéte, pravidlám a určenému programu liečenia. Musí to urobiť, ak chce vyzdravieť - ale nikto ho k tomu neprinúti, ani najrozhodnejší lekár; sám chorý sa musí prinútiť, sám si musí určiť určité prísne pravidlá. Podobne je tomu s obrátením. Žiaden kazateľ misionár, exercitátor, spovedník - ak sa sami neprinútime. Za týmto účelom sa však musíme tiež najprv, ako tí mýtnici, stretnúť s Kristom, akoby zakúsiť ho skrze dôvernú modlitbu, skrze rozjímanie o jeho dobrote, o jeho utrpení ako obete, skrze účasť na duchovnej obnove. Až po stretnutí s ním chápeme, čím je hriech a čím je láska. Až keď človek uzrie svetlo, vychádzajúc z temného brloha, uvedomí si, aká je tam tma, a akým nádherným darom je svetlo, ktoré nám on dáva (A. de Mello). Čím je hriech a čím je láska - môžeme si uvedomiť, keď sa zúčastňujeme na Obete oltára. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | HRIECH