Meditácia na 14.03.2019

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli | Mt 7, 7-12

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“

 

Pôstny čas v znamení prosenia, hľadania a klopania...

O čo prosím v tomto čase a prečo? Čomu a prečo sa v pôstnej dobe viac venujem? Ježiš pripomína: „každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria“ (Mt 7,8). Dôvera v Božie slová sa vypláca. Bohu sa páči úprimné správanie. Dvere k jeho pokladom sú otvorené. Nie je potrebné veľa prosiť, hľadať či klopať, viac je potrebné robiť to s úprimným srdcom, jasným rozumom, a s láskou k svojej spáse.

Boh sa dá uprosiť, prosme však reálne. Klopme na správne dvere a neochvejne. Úprimne hľadajme stále a nie iba občas, keď máme chuť, keď nás to teší. Nevyhovárajme sa, že sme slabí, unavení, znechutení. Keď Ježiš od nás čaká, že budeme prosiť, hľadať či klopať, nemôžeme mu to odoprieť. On nás pozná a chce pre našu iniciatívu nás odmeniť. Takáto činnosť je Bohu milá.

Návrh na osvojenie si: Viac konkrétnej aktivity počas dňa. Amen.

2018