Meditácia na 29.03.2019

Piatok po 3. pôstnej nedeli | Mk 12, 28b-34

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

 

Kto nie je ďaleko od Božieho kráľovstva

Čo pre mňa znamená príkaz lásky? Kedy si uvedomujem, že mám milovať Boha z celého srdca, z celej duše z celej mysle a z celej svojej sily? Mám ťažkosti s milovaním blížneho ako seba samého? Ježiš videl, že zákonník odpovedal správne a povie mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva“ (Mk 12,34). V pôste je výhodné sa pýtať a skúmať sám seba vo vzťahu k Božiemu kráľovstvu. Láska k Bohu by bola abstraktná a neživá, keby sa neuskutočňovala v láske k blížnemu. „Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí“ (1 Jn 2,20). Svet si zvykol pozerať na lásku ako na niečo milé a radostné. Láska je však ťažká a najväčšie prikázanie musí byť tiež najťažšie. Pravá láska bolí, čiže stoji veľa premáhania a odriekania. Keď na láske pracujeme, láska sa stáva čosi najradostnejšie pod slnkom. Láska nás má prerásť. Keď láska v nás rastie, blížime sa k Božiemu kráľovstvu. Najdokonalejší a záväzný príklad lásky vidíme v obete kríža, ktorá sa stále obnovuje v Obete na oltári. 

Návrh na osvojenie si: Venovať viac a viac pozornosti prežívaniu svätej omše.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | LÁSKA