Meditácia na 11.04.2019

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli | Jn 8, 51-59

Ježiš povedal Židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: ‚Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.‘ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“ Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: ‚On je náš Boh,‘ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“ Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.

 

Božstvo Ježiša Krista

Poznám niektorý blud o božstve Ježiša Krista? Čo to pre mňa znamená, že Ježiš Kristus je pravý Boh? Ako sa prejavuje božstvo Ježiša Krista v mojom živote? Ježišovi Židom povedal: „Kto zachováva moje slovo, neuvidí smrť naveky... Prv ako bol Abrahám, Ja Som“ (Jn 8,51.58). Ježiš dáva najavo, že je Bohom, hoci farizeji takúto možnosť a myšlienku popierajú. Majú svoju víziu Boha. Boh sa prejavil v Ježišovi Kristovi že je jeden, pravý, svätý, pravdivý, dokonalý, ale i blízky, že sa s ním možno stretnúť, rozprávať, dôverovať mu. Hoci ho čas nemôže obsiahnuť, má čas i pre mňa, koľko len chcem. Ježiš sa stal človekom a to človečenstvo je plné zriekania a bolo ukrižované. Trpiaci a ukrižovaný Ježiš je pravý Boh, ktorý právom čaká aj odo mňa, že nielen ho za svojho Pána a Boha uznám, nie iba to, že ho poznám, že o ňom viem, ale taktiež, že svojím životom dokazujem svoj vzťah k jeho božstvu. Vo sviatosti oltárnej kde je prítomný celý a celkom pod spôsobom chleba, chcem svojmu Bohu vzdávať primeranú úctu.

Návrh na osvojenie si: Aspoň jednou stanicou krížovej cesty vzdám hold božstvu Krista.

facebook_like_logo.jpg | 2018