Meditácia na 25.04.2019

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve | Lk 24, 35-48

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

 

Radosť z nového stretnutia s Ježišom

Nezanedbávam stretnutia s Ježišom? Prečo sa chce Ježiš často so mnou stretávať? Čo urobím, aby som stretnutia s Ježišom prežil viac a hlbšie vo svojom vnútri? Ježiš sa znova zjavuje učeníkom vo večeradle a oni: „od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili “ (Lk 24,41). Ježiš ukazuje učeníkom zmŕtvychvstalé telo ruky i nohy. Žiada, aby sa ho dotkli. Vysvetľuje všetko, čo o jeho zmŕtvychvstaní a vôbec poslaní hovoria Mojžiš, proroci i žalmy. Napokon Ježiš zje kúsok pečenej ryby. Aj nás chce Ježiš prebudiť, ak máme v srdci pochybnosti o Jeho láske, našom povolaní. Začnime však plniť to, čo od nás chce Ježiš. Kde môžeme prežiť radosť s Ježišom? Prežívajme hlbšie svätú omšu, sviatosti, aktívnejšie s Ježišom rozprávajme. Neodoprime Ježišovi jediné stretnutie. Veľkonočné “aleluja“ nesmie znieť len pre naše uši a nestačí ho len vypovedať ústami. Ježiš chce celé naše vnútro, ale i náš prirodzený život. Chce nám darovať svoj pokoj, radosť, celého seba.

Návrh na osvojenie si: Viac radosti vložiť do svojej formácie za Ježišom.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | RADOSŤ