Meditácia na 26.04.2019

Piatok vo Veľkonočnej oktáve | Jn 21, 1-14

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

 

Rybolov tretie miesto stretnutia s Ježišom

Kde sa mi daria stretnutia s Ježom? Ako prebiehajú moje stretnutia s Ježišom? Pripravujem sa na stretnutia s Ježišom a po nich nakoľko sa k nim vraciam?

Ježiš sa zjavuje učeníkom pri Tiberiadskom mori: „Povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán “ (Jn 21,12). Ježiš je samozrejme ten istý, ale žije ako niekto nový, vstúpil do života novým spôsobom. Zjavuje sa apoštolom v novom svetle. Doteraz ho videli v jeho smrteľnom tele, smutného, unaveného, plačúceho, teraz vidia oslávené telo, ktoré už nepodlieha biologickým zákonom. To spôsobuje určité ťažkosti spoznávať ho. Milosť posväcujúca aj nám pomáha zmeniť naše zmýšľanie a konanie. Cirkev nám doporučuje veci a udalosti, kde jedine môžeme nadobudnúť hodnoty pre náš rast duchovného života. Samozrejme, pritom nezabudnúť na modlitbu, návštevu kaplnky, tiché uzobranie sa, kontakt so sviatosťami. Spoznávať Boha a často sa s ním stretávať je naša povinnosť, výsada a cieľ. A to aj vtedy, keď môžeme mať pocit, že Ježiš je ďaleko, že mešká, že zabudol. Nezabudnime, že nebo sa dobíja a len násilníci sa ho zmocnia.

Návrh na osvojenie si: Prežiť deň vo vzdávaní vďaky za dar zmŕtvychvstania.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018