Meditácia na 27.04.2019

Sobota vo Veľkonočnej oktáve| Mk 16, 9-15

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili. Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

 

Nevera a tvrdosť srdca

V čom a ako sa prejavuje moja nevera a tvrdosť srdca? Ako sa snažím vyvarovať nevery a tvrdosti srdca? V čom je nebezpečenstvo mojej nevery a tvrdosti srdca? Ježiš učeníkom: „vyčítal neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného “ (Mk 16,14). Ježiš upozorňuje, že pri nevere a tvrdosti srdca ide o vážne veci. Išlo o vierohodnosť toho všetkého, čo Kristus hlásal, za čo obetoval svoj život a čo potvrdil práve svojim zmŕtvychvstaním. Niečo z Ježišovho učenia nevzbudzuje u nás odpor? Ježiš od nás žiada bez výhrad prijímať pravdy hlásané Cirkvou, či uistenia, ako sú blahoslavenstvá, alebo zásady ako stavovská čistota, zdržanlivosť, ústupčivosť, zriekanie sa, odpustenie a iné znaky príslušnosti ku Kristovi. Určite sa neosmeľujeme vysloviť nahlas svoju neveru, ale náš každodenný postoj prakticky môže vyjadrovať takú neveru. Je čas prijať pravdy, zásady ktoré Ježiš hlásal a utvrdiť sa vo viere a ich správnosti. 

Návrh na osvojenie si: Častejšie si uvedomiť slová: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018 | VIERA