Meditácia na 01.05.2019

Streda po 2. veľkonočnej nedeli | Svätého Jozefa, robotníka | Mt 13, 54-58

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.

 

meditacie__jozef.jpg

Prvý máj pápež Pius XII. v roku 1956 vyhlásil za sviatok sv. Jozefa, robotníka. Od IV. storočia sa stretávame s úctou sv. Jozefa v kláštore sv. Sáby v Jeruzaleme. Cirkev mu dáva mnoho titulov. Všimnime si litánie k nemu, a to aj preto, že o sv. Jozefovi sa nezaznamenalo jediné slovo, veta v evanjeliách, čo by bol povedal. Vieme však, že bol Panne Márii starostlivým partnerom, pred svetom manželom a dieťaťu Ježišovi bol skutočným pestúnom. Po zvestovaní, keď mu anjel oznámil, aby sa nebál vziať si Máriu za svoju manželku (por. Mt 1,20), berie na seba krásne poslanie pracovať pre Ježiša tu na zemi, a tak dokázať svoju vernosť Bohu v tichej práci.

V tomto mesiaci, keď ožíva po zimných mesiacoch príroda, akoby aj my sme zas cítili potrebu v tejto veľkonočnej dobe, v tomto pre mnohých najkrajšom mesiaci, všimnúť si svoju nebeskú Matku. Preto chceme pri každej úvahe ochotne ponúknuť aj svoje srdce. Uvedomujeme si, že Panne Márii nemôžeme k jej sláve, ktorú obdržala za svoju vernosť od Syna, nič pridať. Panna Mária má už najvyšší stupeň slávy, odmenu od Pána Ježiša. Aj napriek tomuto poznaniu naša dobrovoľná účasť na jej pobožnostiach, modlitbe a úvahách pri Litániách loretánskych je prejavom našej činorodej lásky k Panne Márii. Vieme, že jej sa takáto činnosť páči a primerane nám vyprosuje požehnanie, milosti od svojho Syna a všetko potrebné pre nás a pre tých, na ktorých budeme myslieť. Keď toto svoje predsavzatie splníme, iste aj nás čaká odmena, akú daroval Pán Ježiš nielen svojej matke, ale aj svojmu pestúnovi - sv. Jozefovi.

Naše ruky nechceme mať len založené a čakať. My vieme, že aj nebo sa dobýja násilím a len násilníci sa ho zmocnia. Naše násilie, naša zväčšená úcta k Panne Márii a naše častejšie modlitby a úvahy o jej živote budú odmenené. Veríme, že jej láska sa ešte viac prejaví v našom živote. Amen.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | PANNA MÁRIA