Meditácia na 17.05.2019

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 14, 1-6

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

 

Ja som cesta, pravda a život

Čo najviac vplýva na moje povolanie? Čo uprednostňujem vo svojej formácii? Ktoré kritéria sú dôležité v mojom povolaní? Ježiš nielen Tomášovi pripomína: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6). Cirkev na zemi voláme “putujúcou“. Preto potrebuje ukazovatele, ktoré vedú bezpečne k cieľu. Evanjelium obsahuje podstatné ukazovatele. Ježiš je jediná, pravá a správna cesta k večnému životu. Ježišovi je potrebné sa zveriť. On vyšiel od Otca a k Otcovi sa vrátil a On nám poslal Ducha Svätého, ktorý nám pripomína všetko k spáse. O tom hovoria slová: „Ja som cesta, pravda a život.“ Boh nikoho nevedie po zlých cestách, ku klamstvu a k záhube. Kristovi dôverujme, lebo jedine On nás môže viesť životnými cestami v pravde k večnému životu.

Návrh na osvojenie si: Dnes niekoľko minút naviac pod krížom.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018