Meditácia na 18.05.2019

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 14, 7-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

 

Ukáž nám Otca

Je na mne, na mojom správaní vidieť a na mojich slovách počuť, že som kresťan? Čo si odnášajú ľudia zo stretnutia so mnou? Čo robím, aby som verne svedčil o svojom kresťanskom povolaní? Filipovi Ježiš vravel: „Kto vidí mňa, vidí Otca... Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne?“ (Jn 14,9-10). Na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznávali, milovali, Bohu slúžili. Človek je stvorený na Božiu podobu. Ježiš je obraz Boha. Naše zjednotenie s Ježišom rozhoduje o obraze Boha v nás. Obraz Boha v nás tvoria naše myšlienky, slová i skutky, ktoré konáme zjednotení s Bohom. Od krstu máme záväzok zjavovať svetu božskú tvár skrze svoj život podľa Boha. Teda morálnym životom, skutkami podobnými skutkom Krista, obetavosťou, službou, pokorou, poslušnosťou, odpúšťaním... Nepristane nám pohoršovať sa, nariekať nad svetom, neverou, ale primerane tomuto svetu zjavovať tvár Boha svojim životom. Viac a viac si uvedomovať význam a potrebu ukázať svojim životom Boha. Tam, kde niet obrazu Boha, nemožno predsa poznať Boha.

Návrh na osvojenie si: Ako konkrétne chcem zjavovať obraz Boha vo svojom živote?

facebook_like_logo.jpg | 2018