Meditácia na 21.05.2019

Utorok po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 14, 27-31a

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“

 

Prijať Kristov pokoj

Čo vo mne a prečo narúša Kristov pokoj? V čom je predpoklad, že budem človekom pokoja? Akú prioritu zohráva v mojom konkrétnom živote pokoj Kristov? Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“ (Jn 14,27). Celé evanjelium od zvestovania pokoja anjelmi pastierom, znejú prvé slová Ježiša po zmŕtvychvstaní: „Pokoj vám.“ Pokoj Kristov je výsledkom víťazstva nad hriechom, smrťou, peklom, satanom. Sme vyzvaní bojovať za pokoj a zvíťaziť nad každým nepokojom. Kristov pokoj sa opiera o silu, moc, blahobyt, sebaistotu v hodnotách, ktorých nie je nič zlého. V snahe o ne ľahko možno prehnať a povoľovať náruživosťam, ako sú pýcha, lakomstvo, svojvôľa, zmyselnosť, ktoré ničia pravý pokoj. Kristov pokoj žiada odstrániť našu nečinnosť, trpnosť, egoizmus a naopak si vyžaduje stálu bdelosť, boj a premáhanie. To je zárukou pokoja svedomia.

Návrh na osvojenie si: Konkrétne dokážem svoj vzťah ku Kristovmu pokoju.

facebook_like_logo.jpg | 2018